مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
JAMBO-STD (99 موجود است) - Data Space: 3GB
Data Transfer: 30 GB
Emails: Unlimited
FTP: Unlimited
Databases: Unlimited
Free Domain: .com, .net, .org

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
JAMBO-BRONZE - 4GB Data space & 40GB Data transfer. 6000 kes/year

Unlimited Email, databases, and ftp. Free .com, .net or .org domain.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
JAMBO-SILVER - 6GB Data space & 60GB Data transfer. 8000 kes/year

Unlimited Email, databases, and ftp. Free .com, .net or .org domain.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
JAMBO-GOLD - 8GB Data space & 80GB Data transfer. 10,000 kes/year

Unlimited Email, databases, and ftp. Free .com, .net or .org domain.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
JAMBO-ENTERPRISE - Jambo enterprise package provides optimal resources from our pool for sites that require consistent expansion. 40GB space and 400GB unlimited Email, ftp, databases,subdomains. Cost 20,000 per year.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.14.36) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution