ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
Kes2000.00Ksh
.net
Kes4000.00Ksh
.org
Kes2000.00Ksh
.co.ke
Kes2300.00Ksh
.ne.ke
Kes2300.00Ksh
.mobi.ke
Kes1300.00Ksh
.info.ke
Kes1200.00Ksh
.tv
Kes1500.00Ksh
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
Kes2000.00Ksh
1 سال
Kes2000.00Ksh
1 سال
Kes2000.00Ksh
1 سال
.net
Kes4000.00Ksh
1 سال
Kes4000.00Ksh
1 سال
Kes4000.00Ksh
1 سال
.org
Kes2000.00Ksh
1 سال
Kes2000.00Ksh
1 سال
Kes2000.00Ksh
1 سال
.co.ke
Kes2300.00Ksh
1 سال
Kes2300.00Ksh
1 سال
Kes2300.00Ksh
1 سال
.or.ke
Kes2300.00Ksh
1 سال
Kes2300.00Ksh
1 سال
Kes2300.00Ksh
1 سال
.ne.ke
Kes2300.00Ksh
1 سال
Kes2300.00Ksh
1 سال
Kes2300.00Ksh
1 سال
.mobi.ke
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
.info.ke
Kes1200.00Ksh
1 سال
Kes1200.00Ksh
1 سال
Kes1200.00Ksh
1 سال
.go.ke
Kes500.00Ksh
1 سال
Kes500.00Ksh
1 سال
Kes500.00Ksh
1 سال
.me.ke
Kes600.00Ksh
1 سال
Kes600.00Ksh
1 سال
Kes600.00Ksh
1 سال
.sc.ke
Kes600.00Ksh
1 سال
Kes600.00Ksh
1 سال
Kes600.00Ksh
1 سال
.ac.ke
Kes600.00Ksh
1 سال
Kes600.00Ksh
1 سال
Kes600.00Ksh
1 سال
.info
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
.tv
Kes1500.00Ksh
1 سال
Kes3100.00Ksh
1 سال
Kes3100.00Ksh
1 سال
.eu
Kes1500.00Ksh
1 سال
Kes1500.00Ksh
1 سال
Kes1500.00Ksh
1 سال
.se
Kes1100.00Ksh
1 سال
Kes1100.00Ksh
1 سال
Kes1100.00Ksh
1 سال
.ug
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
.or.ug
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
.co.ug
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
.org.ug
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
Kes3000.00Ksh
1 سال
.ac.ug
Kes1000.00Ksh
1 سال
Kes1000.00Ksh
1 سال
Kes1000.00Ksh
1 سال
.co.tz
Kes5000.00Ksh
1 سال
Kes5000.00Ksh
1 سال
Kes5000.00Ksh
1 سال
.de
Kes1500.00Ksh
1 سال
Kes1500.00Ksh
1 سال
Kes1500.00Ksh
1 سال
.nl
Kes10000.00Ksh
1 سال
Kes10000.00Ksh
1 سال
Kes10000.00Ksh
1 سال
.sd
Kes20000.00Ksh
1 سال
Kes20000.00Ksh
1 سال
Kes20000.00Ksh
1 سال
.mobi
Kes1000.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
.rw
Kes40000.00Ksh
1 سال
Kes40000.00Ksh
1 سال
Kes40000.00Ksh
1 سال
.co.uk
Kes1000.00Ksh
1 سال
Kes1000.00Ksh
1 سال
Kes1000.00Ksh
1 سال
.club
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
Kes1300.00Ksh
1 سال
.live
Kes2500.00Ksh
1 سال
Kes2500.00Ksh
1 سال
Kes2500.00Ksh
1 سال
.co
Kes4000.00Ksh
1 سال
Kes4000.00Ksh
1 سال
Kes4000.00Ksh
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

Powered by WHMCompleteSolution